Мобильная версия сайта |  RSS |  ENG
ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
 
   

 

» Финикийский словарь

Финикийский словарь

Краткий финикийский словарь содержит 230 наиболее употребляемых слов с переводом на русский и английский языки.
Чтение финикийских слов справа налево.
Древний финикийский алфавит вынесен в отдельную таблицу.
Для написания финикийских текстов можно использовать  финикийскую клавиатуру.
С грамматикой финикийского языка и с более подробным словарем можно ознакомиться в книге Финикийский язык.

Английское значение Русское значение Финикийское
письмо
Транс-
литерация
After После 𐤀𐤇𐤓 ʾhr
All Все 𐤊𐤋 kl
Altar Алтарь 𐤌𐤆𐤁𐤇 mzbḥ
And И 𐤅 w
And И 𐤐 p
Animal Животное 𐤇𐤉𐤕 ḥyt
Army Армия 𐤌𐤇𐤍𐤕 mḥnt
Arrow Стрела 𐤇𐤑 ḥṣ
Bad Плохой 𐤓𐤏 rʿ
Be Быть 𐤊𐤅𐤍 kwn
Beard Птица 𐤆𐤒𐤍 zqn
Because Потому 𐤊 k
Belly Живот 𐤁𐤈𐤍 bṭn
Bird Птица 𐤏𐤐𐤕 ʿpt
Bird Птица 𐤑𐤐𐤓 ṣpr
Bless Благословить 𐤁𐤓𐤊 brk
Bone Кость 𐤏𐤑𐤌 ʿṣm
Bow Лук (оружие) 𐤒𐤔𐤕 qšt
Boy Мальчик 𐤍𐤏𐤓 nʿr
Bread (for sacrifice) Хлеб 𐤇𐤋𐤕 ḥlt
Bread Хлеб 𐤋𐤇𐤌 lḥm
Break Перерыв, разрыв 𐤃𐤇𐤉 dḥy
Brother Брат 𐤀𐤇 ʾḥ
Burn Сжигать, клеймо 𐤀𐤓𐤉 ʾry
City Город 𐤏𐤓 ʿr
Come Приходить 𐤀𐤕𐤏 ʾtʿ
Come Приходить 𐤁𐤀
Come Приходить 𐤉𐤓𐤃 yrd
Count Счет 𐤌𐤍𐤉 mny
Cut (verb) Резать 𐤍𐤊𐤎 nks
Darkness (underworld) Темнота 𐤇𐤔𐤊 ḥšk
Daughter Дочь 𐤁𐤕 bt
Day День 𐤉𐤌 ym
Die Умереть 𐤌𐤕 mt
Die Умереть 𐤎𐤊𐤀 skʾ
Dig Копать 𐤊𐤓𐤀 krʾ
Do Делать 𐤐𐤏𐤋 pʿl
Dog Собака 𐤊𐤋𐤁 klb
Door Дверь 𐤃𐤋 dl
Dry (drying shed) Сухой 𐤇𐤓𐤁 ḥrb
Earth Земля 𐤀𐤓𐤑 ʾrṣ
Eat Есть 𐤀𐤊𐤋 ʾkl
Eight Восемь 𐤔𐤌𐤍 šmn
Eternity (tomb, eternity) Вечность 𐤏𐤋𐤌 ʿlm
Fall (fallen adj.) Осенний 𐤍𐤐𐤋 npl
Fat (grease) Жир, смазка 𐤇𐤋𐤁 ḥlb
Fat Жир, смазка 𐤕𐤁𐤓𐤕 tbrt
Father Отец 𐤀𐤁 ʾb
Fear (verb) Страх 𐤔𐤕𐤏 štʿ
Field Поле 𐤔𐤁𐤉 šdy
Fire Огонь 𐤀𐤓𐤉 ʾry
Fire Огонь 𐤀𐤔 ʾš
Five Пять 𐤇𐤌𐤔 ḥmš
Foot Ступня 𐤐𐤏𐤌 pʿm
Four Четыре 𐤀𐤓𐤁𐤏 ʾrbʿ
Freeze Мерзнуть 𐤒𐤓𐤔 qrš
Fruit Фрукт 𐤐𐤓 Pr
Gather Собирать 𐤀𐤔𐤐 ʾšp
Gather Собирать 𐤀𐤓𐤉 ʾry
Give Давать 𐤉𐤕𐤍 ytn
Give Давать 𐤍𐤕𐤍 ntn
God Бог 𐤀𐤋 ʾl
Goddess Богиня 𐤀𐤋𐤕 ʾlt
Gold Золото 𐤇𐤓𐤑 ḥrṣ
Good Хорошо 𐤍𐤏𐤌 nʿm
Grass Трава 𐤌𐤇𐤑𐤓𐤕 mḥṣrt
Guard (verb) Охранять 𐤍𐤑𐤓 nṣr
Guard Охранять 𐤔𐤌𐤓 šmr
Hand Рука 𐤉𐤃 yd
He Он 𐤄𐤀
Head Голова 𐤓𐤀𐤔 rʾš
Hear Волосы 𐤔𐤌𐤏 šmʿ
Heart Сердце 𐤋𐤁 lb
Heavy (weigher) Тяжелый (вес) 𐤔𐤒𐤋 šql
Here Здесь 𐤇𐤍𐤊 hnk
Here Здесь 𐤊𐤀
Hit Ударять 𐤄𐤋𐤌 hlm
Hold (take) Держать, удерживать 𐤋𐤒𐤇 lqḥ
Hold Держать, удерживать 𐤑𐤁𐤕 ṣbt
Honey Мед 𐤍𐤐𐤕 npt
Horn Рог 𐤒𐤓𐤍 qrn
Horse Лошадь 𐤎𐤎 ss
House Дом 𐤁𐤕 bt
Husband (master, citizen) Муж 𐤁𐤏𐤋 bʿl
I Я 𐤀𐤍𐤊 ʾnk
If Если 𐤀𐤋 ʾl
If Если 𐤀𐤌 ʾm
In В 𐤁 b
Island Остров 𐤀𐤉 ʾy
King Король 𐤌𐤋𐤊 mlk
Know Знать 𐤉𐤃𐤏 ydʿ
Lamb Овца 𐤀𐤌𐤓 ʾmr
Lie (recline) Лежать 𐤔𐤊𐤁 škb
Live Жизнь 𐤇𐤅𐤉 ḥwy
Long Долгий, длинный 𐤀𐤓𐤊 ʾrk
Long Долгий, длинный 𐤌𐤎𐤓𐤅𐤏 msrwʿ
Man (male) Мужчина 𐤀𐤃𐤌 ʾdm
Man Мужчина, Человек 𐤀𐤔 ʾš
Man Мужчина, Человек 𐤂𐤁𐤓 gbr
Many Деньги 𐤔𐤂𐤉 šgy
Many Деньги 𐤓𐤁 rb
Master Господин 𐤀𐤃𐤍 ʾdn
Meat (flesh) Мясо, плоть 𐤁𐤔𐤓 bšr
Meat Мясо, плоть 𐤔𐤀𐤓 šʾr
Milk Молоко 𐤇𐤋𐤁 ḥlb
Moon Луна 𐤉𐤓𐤇 yrḥ
Mother Мать 𐤀𐤌 ʾm
Mountain Гора 𐤄𐤓 hr
Mouth Рот 𐤐 p
Name Имя 𐤔𐤌 šm
Near Около 𐤂𐤅 gw
Near  (midst) Около 𐤌𐤕𐤊𐤕 mtkt
Near  (midst) Около 𐤕𐤊𐤕 tkt
New Новый 𐤄𐤃𐤇 hdš
Night Ночь 𐤋𐤋 ll
Nine Девять 𐤕𐤔𐤏 tšʿ
Not Нет 𐤀𐤉 ʾy
Not Нет 𐤀𐤋 ʾl
Not Нет 𐤁𐤋 bl
Olive Оливки 𐤆𐤉𐤕 zyt
One Один 𐤀𐤇𐤃 ʾḥd
One Один 𐤀𐤇𐤕 ʾḥt
Open Открывать 𐤐𐤑𐤀 pṣʾ
Open Открывать 𐤐𐤕𐤇 ptḥ
Orphan Сирота 𐤉𐤕𐤌 ytm
Ox Бык 𐤀𐤋𐤐 ʾlp
Palace Дворец 𐤄𐤊𐤋 hkl
Pasture Пастбище 𐤊𐤓 kr
People Народ 𐤍𐤐𐤔 npš
Poor Бедный 𐤃𐤋 dl
Pour Наливать 𐤍𐤎𐤊 nsk
Priest Священник 𐤊𐤄𐤍 khn
Priest Священник 𐤊𐤌𐤓 kmr
Pure Чистый 𐤆𐤊𐤀 zkʾ
Put  (set up) Класть, ставить 𐤔𐤌 šm
Put Класть, ставить 𐤔𐤕 št
Queen Королева 𐤌𐤋𐤊𐤕 mlkt
Ram Баран 𐤉𐤁𐤋 ybl
Right (correct) Правильный 𐤑𐤃𐤒 ṣdq
Road Дорога 𐤃𐤓𐤊 drk
Road Дорога 𐤇𐤑 ḥṣ
Road Дорога 𐤍𐤀𐤋𐤊 nʾlk
Robe (linen) Веревка 𐤊𐤕𐤍 ktn
Roof Крыша 𐤂𐤂 gg
Roof Крыша 𐤌𐤎𐤐𐤍𐤕 mspnt
Root Корень 𐤔𐤓𐤔 šrš
Sacrifice (verb) Жертвовать 𐤒𐤓𐤁 qrb
Salt Соль 𐤌𐤋𐤇 mlḥ
Say Сказать, говорить 𐤀𐤌𐤓 ʾmr
Say  (seer) Провидец 𐤎𐤐𐤀 spʾ
Sea Море 𐤉𐤌 ym
See Видеть, смотреть 𐤇𐤆𐤉 ḥzy
Seed (offspring) Семя 𐤆𐤓𐤏 zrʿ
Seed Семя 𐤑𐤌𐤇 ṣmḥ
Seek Искать 𐤁𐤒𐤔 bqš
Seek Искать 𐤔𐤏𐤉 šʿy
Send Посылать 𐤔𐤋𐤍 šlh
Servant Слуга 𐤏𐤁𐤃 ʿbd
Seven Семь 𐤔𐤁𐤏 šbʿ
Shield Щит 𐤌𐤂𐤍 mgn
Silver Серебро 𐤊𐤎𐤐 ksp
Sing Петь 𐤔𐤓 šr
Sister Сестра 𐤀𐤇𐤕 ʾḥt
Sit Сидеть 𐤉𐤔𐤁 yšb
Six Шесть 𐤔𐤔 ss
Skin Кожа 𐤏𐤓 ʿr
Sky Небо 𐤔𐤌𐤌 šmm
Sleep Спать 𐤔𐤕 št
Small Маленький 𐤒𐤈𐤍 qṭn
Son Сын 𐤁𐤍 bn
Son Сын 𐤁𐤓 br
Stab (pierce) Колоть, прокалывать 𐤇𐤋𐤋 ḥll
Star Звезда 𐤊𐤊𐤁 kkb
Stick  (stalk) Втыкать, вставлять 𐤒𐤍𐤀 qnʾ
Stone Камень 𐤀𐤁𐤍 ʾbn
Straight  (upright) Вертикальный, прямой 𐤉𐤔𐤓 yšr
Strong Сильный 𐤏𐤆 ʿz
Sun Солнце 𐤑𐤌𐤑 šmš
Temple Храм 𐤌𐤏𐤅𐤍 mʿwn
Ten Десять 𐤏𐤎𐤓 ʿsr
Ten Десять 𐤏𐤔𐤓𐤕 ʿšrt
Tent Тент, палатка 𐤀𐤄𐤋 ʾhl
There Там 𐤔𐤌 šm
They Они 𐤄𐤌𐤕 hmt
Thin Тонкий 𐤃𐤒𐤒 dqq
Thing Вещь 𐤃𐤁𐤓 dbr
Think Думать 𐤄𐤔𐤁 hšb
This Это 𐤀𐤔 ʾš
This Это 𐤆 z
This Это 𐤆𐤍 zn
Three Три 𐤔𐤋𐤔 šlš
Throne Трон 𐤊𐤎𐤀 ksʾ
Tie Связывать 𐤀𐤂𐤃 ʾgd
Tie Связывать 𐤀𐤎𐤓 ʾsr
To К (направление) 𐤋 l
To К (направление) 𐤀𐤕 ʾt
Tree (wood) Дерево 𐤏𐤑 ʿṣ
Tunic (linen) Туника 𐤊𐤕𐤍 ktn
Two Два 𐤔𐤍𐤌 šnm
Valley Долина 𐤏𐤌𐤒 cmq
Voice Голос 𐤒𐤋 ql
Walk Идти, гулять 𐤄𐤋𐤊 hlk
Wall Стена 𐤇𐤂𐤓 ḥgr
Wall Стена 𐤇𐤑 ḥṣ
Wall Стена 𐤒𐤓 qr
Wall Стена 𐤔𐤌𐤓𐤕 šmrt
Want Хотеть 𐤌𐤇𐤎𐤓 mḥsr
Wash Желать 𐤊𐤁𐤎 kbs
We Мы 𐤀𐤍𐤇𐤍 ʾnḥn
What Что 𐤌𐤀
When Когда 𐤊𐤌 km
White Белый 𐤋𐤁𐤍 lbn
Who Кто 𐤌𐤉 my
Wide (widen) Широкий 𐤓𐤇𐤁 rḥb
Widow Вдова 𐤀𐤋𐤌𐤕 ʾlmt
Wife Жена 𐤀𐤔𐤕 ʾšt
Wind (wind, spirit) Ветер, Дух 𐤓𐤇 rḥ
Window Окно 𐤌𐤇𐤆𐤕 mḥzt
Wine Вино 𐤇𐤌𐤓 ḥmr
Wine Вино 𐤕𐤓𐤔 trš
Wisdom Мудрость 𐤇𐤊𐤌𐤕 ḥkmt
With С (предлог) 𐤀𐤃𐤋𐤍 ʾdln
With С (предлог) 𐤀𐤕 ʾt
Wood Дерево 𐤉𐤏𐤓 yʿr
Wood Дерево 𐤏𐤑 ʿṣ
Word Слово 𐤃𐤁𐤓 dbr
Word Слово 𐤌𐤋 ml
Year Год 𐤔𐤕 št
You (pl.) Вы 𐤀𐤍𐤇𐤍 ʾnḥn
You (sg.) Ты 𐤀𐤕 ʾt

Надпись на саркофаге Табнита, царя Сидона (конец IV в. до н. э.). (Источник: И. Ш. Шифман. Финикийский язык)
Надпись на саркофаге Табнита, царя Сидона (конец IV в. до н. э.).


𐤀𐤍𐤊 𐤕𐤁𐤍𐤕 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤁𐤍
𐤀𐤔𐤌𐤍𐤏𐤆𐤓 𐤊𐤄𐤍 𐤏𐤎𐤕𐤓𐤕 𐤌𐤋𐤊 𐤑𐤃𐤍𐤌 𐤔𐤊𐤁 𐤁𐤀𐤓𐤍
𐤆 𐤌𐤉 𐤀𐤕 𐤊𐤋 𐤀𐤃𐤌 𐤀𐤔 𐤕𐤐𐤊 𐤀𐤉𐤕 𐤄𐤀𐤓𐤍 𐤆 𐤀𐤋 𐤀𐤋 𐤕
𐤐𐤕𐤄 𐤏𐤋𐤕𐤉 𐤔𐤀𐤋 𐤕𐤓𐤂𐤆𐤍 𐤊𐤀𐤉 𐤀𐤃𐤋𐤍 𐤊𐤎𐤐 𐤀𐤉 𐤀𐤃𐤋𐤍
𐤇𐤓𐤑 𐤅𐤊𐤋 𐤌𐤍𐤌 𐤌𐤔𐤃 𐤁𐤋𐤕 𐤀𐤍𐤊 𐤔𐤊𐤁 𐤁𐤀𐤓𐤍 𐤆 𐤀𐤋 𐤀𐤋 𐤕𐤐𐤕
𐤇 𐤏𐤋𐤕𐤉 𐤅𐤀𐤋 𐤕𐤓𐤂𐤆𐤍 𐤊𐤕𐤏𐤁𐤕 𐤏𐤔𐤕𐤓𐤕 𐤄𐤃𐤁𐤓 𐤄𐤀 𐤅𐤀𐤌 𐤐𐤕
𐤇 𐤕𐤐𐤕𐤄 𐤀𐤋𐤕𐤉 𐤅𐤓𐤂𐤆 𐤕𐤓𐤂𐤆𐤍 𐤀𐤋 𐤉𐤊𐤍 𐤋𐤊 𐤆𐤓𐤏 𐤁𐤇𐤉𐤌 𐤕𐤇𐤕 𐤔𐤌
𐤔 𐤅𐤌𐤔𐤊𐤁 𐤀𐤕 𐤓𐤐𐤀𐤌

Транслитерация
’nk tbnt khn ‛štrt mlk ṣdnm bn
’šmn‛zr khn ‛strt mlk ṣdnm škb b’rn
z mi ’t kl ’dm ’š tpk ’it h’rn z ’l ’l t
ptḥ ‛lti w’l trgzn k’i ’dln ksp ’i ’dln
ḥrṣ wkl mnm mšd blt ’nk škb b’rn z ’l ’l tpt
ḥ ‛lti w’l trgzn kt‛bt ‛štrt hdbr h’ w’m pt
ḥ tpth ’lti wrgz trgzn ’l i[k]n l[k] zr‛ bḥim tḥt šm
š wmškb ’t rp’m

Реконструкция (выполнена В. Валевским)
Anki Tabnit kohan, Ashtarot malek sidonim,
ben Ashmunazar kohan, Ashtarot malek sidonim,
shkob be aron ze mi at kol adam,
ash tapeq ait hi aron ze.
Lo al at petah alti we al targozani,
ki ai adlani kesep ai adlani hares
we kol monma mashod bilat.
Anki shkob be aron ze lo al at petah alti
we al targozani ki tabet Ashtarot ha daber hu,
we am petah at petah alti we ragoz targozani,
al i kan lek zraa be him tahet shemesh
we mushkob at ropaim!

Перевод (И.Ш. Шифман)
Я, Табнит, жрец Астарты, царь сидонян, сын Эшмуназара, жреца Астарты, царя сидонян, покоюсь в саркофаге этом. Кто бы ты ни был, любой человек, который будет уносить саркофаг этот, не открывай, не открывай надо мной и не беспокой меня, ибо нет со мной серебра, нет со мной золота и чего бы то ни было из... Только я покоюсь в саркофаге этом. Не открывай, не открывай надо мной и не беспокой меня, ибо оскорбление Астарты деяние это. И если открыванием откроешь надо мной и беспокойством обеспокоишь меня, то пусть не будет тебе семени среди живых под солнцем и места успокоения вместе с обитателями загробного мира.

Перевод (поэтический перевод В. Валевского)
Я — Табнит, жрец Астарты и царь сидонян,
Ашмуназара сын, жреца и царя!
Покоюсь в гробу. Чем бы ни был твой сан,
Не отворяй надо мной гробового ларя!
Не беспокой меня, уносящий мой гроб!
Нет со мной здесь ни золота, ни серебра!
Не открывай, ибо в злобе из злоб
Ты обиду Астарте творишь для костра!
В этом смертном одре я покоюсь один.
Коль отверзнешь и возмутишь мой покой,
Не узнает потомства под солнцем дом твой
И душе неприкаянной быть меж райских долин!

Словарь использованных финикийских слов (по Шифману) с реконструкцией их фонетического звучания выполнен В. Валевским:
anki — я
ata — ты (м. р.)
at — ты (ж. р.)
at — знак
at — с, среди
al — не
am — вот
am (em, im) — если
ai — нет, отсутствует, не имеется
aron — гроб, саркофаг
adam — человек
adli — с, вместе с
adlani — со мной
al — над, на
alti — надо мной
al targozani — не беспокой меня
ash (asher) — который
ash — человек, мужчина
Ashtarot — Астарта (имя богини любви)
Ashmunazar — Ашмуназар (имя собственное)
be — в (предлог)
ben — сын
bilat — только
daber — говорить
daber — 1) слово; 2) деяние
hu — 1) он; 2) этот
hi — 1) она; 2) эта
ha — неопределенный артикль
hi — живой, мн. ч. him
kohan — жрец
kol — 1) всё; 2) всякий
kan — быть
ki — что, чтобы
l — показатель направления действия
lo — нет
malek — царь, король, князь
mashod — еще
mi — кто
ma — что
monma — что-либо
оta — тебя
petah — открывать
rop (мн. ч. ropaim) — обитатель райской долины
Sidon — Сидон
sidoni (мн. ч. sidonim) — сидонянин
shkob — покоиться
shemesh — солнце
tabet — грех, оскорбление
Tabnit — Табнит (имя собственное)
tahet — под
tapeq — уносить, выносить
ze — 1) это, этот; 2) который
zot — эта
zraa — семя, потомство


Если Вы заметили в тексте опечатку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


 
Главная страница | Обратная связь | ⏳Вперед в прошлое⏳
COPYRIGHT © 2008-2024  All Rights Reserved.