Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

ПОПОВ А. Н.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЧЕРНОГОРИЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ

II

Песня о битве при селе Мартыничах

Закукала црна кукавица
На сред тврда скадра на бояну,
Де су многе досад закукале
Од србачке руке и оружья,
А кад кука невеселила се
Баш кад иои е вакат и вриеме
О несречном дану Видовоме.
То небила Бог зна кукавица,
Веч любовца бега Буташлие;
Кука млада есть иои за неволю
Hиe много доба ни времена
Од кад му е постала любовца,
Асада е црна кукавица.
Бег се спрема на Цареву войску
Спрема бега Паша Хасан Паша, [243]
Спрема нега с воиском на Брчане
И даде му воиске шест хиляда,
Арбанаса, убоиника люта,
Безъкучника и безъобразника,
Од зла оца а од горе майке.
Кои нема куче, ни баштине
До упояс свиетло оруже,
И нарамо брешке и латинке.
Иошт му даде воиску од низама,
А низама четири табора
И даде му хазну и захиру,
И топове, од боя громове;
Дивно Паша Бега сетоваше:
Бечир беже, мои верни витеже
Хайде мудро не погини лудо,
Сачувай се од душманске руке,
Од, Србина Турског душманина;
Хайде с войском варош Подгорицы,
Тучеш едан конак учинити
Успут узми листом Подгорицу
И незине обколине люте,
С воиском хайде спужу крвавоме
Тучеш око с воиском учинити;
Па отолен удри на Брчане, [244]
Попалише села по дженару,
А посеце брдске краичнике,
А пороби робле по краини.
Зароби ми младиех влахиня,
Те су згодне за харема мога;
Добро, Беже, знадеш Бечир Беже,
Я сам турчин на све хашйтлие
А найвише на младе влахине
Доведи их Скадру биеломе
И иошт за е Паша сетовао:
Бечир беже, мой соколе сиви,
Када кченеш с воиском ударити
Ударити на влатку краину,
Да ти сатреш на денар краину
Од Жабляка до тверде фундине,
Наприед пусти Малесию люту.
За ньом стави низам у параду,
Солдатию све у дуге врсте,
Да су тврде плечй Арбаний;
За низамом убоине топове,
И се шньима зиле и бopиe
И добоше, што замечу кавгу
Од страшльивца те гради юнаке.
Бег се Паши поклонио дивно,
Фала Пашо мили Господару
Я чу тебе дивно послушати, [245]
Иошь боле поса оправити
Попали чу каурске краине
И посечи влашке краичнике,
А поробить робле по дженару,
Напунити гарем влахиняма,
Девояком и младом невестом.
То е желя од мога роденя,
Шест Паша самь до сад престояо
У биелу скадру на бояну,
Свакоег самь по реду молио
Да ми даде воиску и захиру.
Да ударим шньоме на Брчане,
Неби ли ми Бог исреча дала,
Да осветим главу Везирову,
Moгa стрица Махмута Везира,
Кога су ми они погубили
И затрли хоцак Бушатлича.
А ти ми е даде без риечи,
Фала тебе и господству твоме!
Пасе Пашй поклонио дивно,
Па окрену силновиту воиску,
На везе е на блато шйроко
А из везе полючеморскому,
А отоле Варош Подгорицу
Ту е с воиском конак учинио [246]
Ал у ютру рано подранио.
Собом узе варош Нодгорицу,
И незине обколине люте.
Па отолен окренуо с воиском,
С воиском паде спужу крвавоме.
Ту е с воиском око учинио
И ту сдаде за неделю дана,
Сваки данак пуштаваше войску
На Пипере и Мартыниче,
Ал’ се лако недаю Брчани;
Но се бране храбро и витежки,
Особлено храбри Мартиничи
И стиена, крвава краина.
Сваки дан бой огнени бию,
Сваки данак а све без престанка,
Hиe шала, драги побратиме,
У Cтиену и у Мартиниче;
Има броем педесет юнака
Штое мртва и штое ранена,
Све бирана лахца и момчета,
Без остале брцке покраине.
Кад неделя напунисе дана
Едно ютро беше ypaниo,
Уранио Беже Бушатлие,
Преде зоре и биела данка
Те пустио у воиску Телара:
Кое пешац притеже опанке [247]
А коньице коне хазураите.
Баряктари бараке развите,
Ер хочемо ютрос ударити
Ударити на влашку краину,
Да сотремо на денар краине.
Пахиташе пешци и кониьци
Посриеди пушке дофатише.
Ту ми Беже разредуе воиску
Едну даде хоту хасан-Аги
Булюмбаши од все малесие,
Двие хиляде малисора люта
И даде му Кекича Спахию
И негову воиску сву колику;
Да он удри на село Ястребу.
Другу воиску беше оставио
Оставио низам упараду
По бриегу риеке сушице,
Солдатию све у дуге версте;
Да су тврде плечи Арбаний
За низамом убоине топове,
А са снима зиле и борие
И добоше што замечу ковгу
Од страшльивца те граде юнака.
Ал’ Бег силну окрену воиску
С ньом окрену путь села Косйча.
Великае сила у Турчина! [248]
Cвe e поле воиска уфатила
Од pиeкe зете до Сушице,
Конь до коня, юнак до юнака,
Над ньима се вияху баряцы
Како летни по небу облацы.
Еданак су воиске удариле,
Кад Бегова на село Косича,
Тад Агина на село Ястреба
У мах воиска беше попалила,
Попалила чобанске стайнице;
Али села опалит немогу,
Ер селяни села недаваху,
Вечь утврде пали метеризе,
Бране села огнем из пушака.
Ал’ е мука я неволя люта:
Арбанаси люти на ернули
Жельни глава, а жельни оружя,
Жельни плячке, а жельни плиена
И, Бог знаде, одолети даху,
И ту доста яда учинити;
Него мала помоч прискочила,
Помочь мала, ма среча велика
Прискочило тридест Браиовича,
Све воиника, еднакога лика.
И со стране они ударише
На Хасана од хота главара,
На cпахию и ньиову воиску [249]
Препаде се Ага-Хасан Ага,
Мяше Ага дае помочь виша.
Да приспеше листом краичници,
Плечи даде а бежати стаде,
А за ньима сва ньиова воиска
Издадоше Бега бушатлию,
Изладоше, црн, им образ биo.
Ат’ небежи Беже бушатлия,
Ни негова люта Арбание;
Но уриша беже без престанка,
Да попали села по крайни,
Како што се Паши зафалио.
Уто друга помочь прискочила,
Од малоче села Чуриоца,
Загарчани и по край водани
И ла-кичи люти убойници,
С лечеше се триста крайчника
И на Бега сложно ударише.
Бои се биe, а гину юнаци.
Пала тама косовием лугом
Од брзога праха и олова,
Од стайница те пождиша Турцы.
Стои виска, убои Крайчника,
Чераю се войске по мейдану
Двасахата, тамо и овамо,
Кад утречи сахат улегоше [250]
Тадар срби, Бога споменуше,
А на Турке огань наложише,
Ту се проли крвца од юнака
Како бурна киша из облака,
Но сиева крв се пролиева
Стои ека мртва и ранена
Нека виели ему майко,
Нека куну Пашу Хасан Пашу
А о Паша яда допануо,
Што нас посла на люте брчане
Сатриеше твою Арбанию.
Турцы вуку мртве и ранене
Путь, крвавог Спужа на краину,
Ал брчани свое негледаю
Веч еднако боем уришаю,
С ножевйма у биеле руке.
Ту искочи момче из брчана,
Мирно Токов од села Лакича,
И уфати живога Турчина
Диздаревич Бега Насул Бега,
Под пусатом и свием оружем
И Бегову осече главу.
Белопавлич разагони Турке,
Како вуци уплашене овце
И нагнаше Бега бушатлию,
Око Бега сто и тридесет друга; [251]
На обали Зете васовите
Дочекаше ядни Мартиничи,
С оне стране студене pиeкe
И на Турке огань оборише
С ове Стране люти краичници
С ножиема у биеле руке,
Мечу Турке загон учинише.
Ту ми друго момче искочило
A нa име Груичин Кезуне,
И уфати Бега Бушатлию
На витеза хата под оружем,
Тако Кезу Бог и среча дала,
Те му Бего ране не удари,
А он Бегу главу осекао.
Друго момче хата дебилога,
Трече момче свиетло оруже.
Па ми трече момче искочило,
Од малога братства Калезича,
А на име Радович Новица.
А каков е, весела му маика!
На устница нема ни бркова
Иошт му нема ни шестнаест лета
Велю пушку убои непонио,
Него едну малу упоясу.
Он на люту змию нагазио,
На Турчина Малича Чехая, [252]
Булюмбашу од све Тоскание,
Кои се е потежио курва
И довео Тосканию люту,
Да потире Србске по краини.
Он Турчйну загон учинио,
Нога Малич сабльом дочекао.
Ал’ се момче листо намерило
Увиму се под конем витезом,
Те му турчин непосече главу,
Сйну момче како змия люта
Уграби му и засабле руку
И низ хата нагнуо Чехая
А упири свою пушку малу
И малича погодио дивно,
Саломи му чело под саруком.
Паде малич с вранца дебелога,
Новица му саблю уграбио
И шньом мy е главу окинуо.
Краичницы, соколови сиви
Ту педесет глава посекоше
Осамдесет остали Турака
У риеку зету поскакаше;
Уто стаса Денар и Краина
Стаса побро хиляда момчади
Од племена Белопавлицкога [253]
Дотрчаше брачи у помочи,
Ал’ за фаиду драги побратиме.
Ере беху Турцы побегнули
И у Спуж се тврди затворйли.
А они се натраг повратише,
Искичени Турскием главама
И многием Турскием оружем,
Ту се стаса помог а войници
На едносе место окупише,
Из’ три пута шемлук, учйнише.
Па погибшу брачу укопаше.
Главе Турске носе на Цетине,
Те Цетине сньима окитише,
Ал’ витези даре задобише
За ньиову храбрость и юнаштво,
Задобише од срме медаля.
Toe дика у свиет воиника,
Нека носе пека се поносе
Ер су они крйло од краине
Од краине крвлью обливене. [254]

* * *

Закуковала черная кукушка в средине Скутари на Бояне (pека), где много их закуковало от Сербских рук и оружия, и закуковало не во время, как в день несчастный Св. Вита (день битвы при Косове). Но то не была кукушка, а жена Бея Бушатлия, плачет молодая, не долго была она в замужстве, а теперь уже черная кукушка. Бей пошел в Царево войско, его послал Асан-Ага с войском на Бердчан, дал ему 6000 человек Албанцев, храбрых воинов, бездомников и безобразников, от злого отца и горемычной матери, которые не имели ни изб ни полей, только оружие при поясе, да ружье в руках. Дал ему из Низама 4 полка, и дал денег, и припасов, и пушек, военных громов. Хорошо снарядил его Паша. Бечир Бей мой верный витязь, ступай мудро, не погибни глупо, берегись от руки врагов, от Сербов, врагов Туркам, поди с воиском в Подгорицу, возьми весь гарнизон и ее окрестных жителей; потом ступай к кровавому Спужу, там остановишься лагерем и оттуда ударишь на Берду, пожжешь пограничные села, захватишь добычу в Крайне, возьмешь для моего гарема молодых Влахинь: они годятся для моего гарема; ты знаешь сам Бечир Бей, чего я хочу, а особенно молодых Влахинь, приведи их в белый Скутари. И сверх того Паша ему советовал: когда ты ударишь на Крайну, от Жабляка до Фундане, то поставь вперед Мелесию (Албан. племя) за ними Низам в порядке, за Низамом пушки, за ними музыкантов и барабаны, начинающие сражение. Тогда Бей поклонился Паше: Хвала тебе милый господарь, я исполню твою волю и послужу тебе хорошо, пожгу Влатские стороны, порублю краичников, ограблю имущества пограничан, и наполню гарем твой Влахинями, молодыми девицами; я только того и желаю с моего рождения, 6 пашей было в Скутари и каждого я умолял, чтобы дали мне войска и запасов и послали на Берду, чтобы мог я отмстить голову моего дяди Махмута Везиря, которого они у меня погубили и тем загасили очаг рода Бушатлиев, ты же даешь мне без просьбы. Потом поклонился Паше и двинул сильное войско по Скутарскому озеру, потом берегом в крепость Подгорицу, и там остановился с войском. На другой день утром взял с собою Подгоричан и окрестных жителей и двинулся к кровавому Спужу и там остановился. Тут пробыл неделю, ежедневно посылая отряды на Пиперов и на Мартыничей; но не легко поддаются Берчане, они храбро защищаются и особенно Мартыничи и Стиена, кровавое село. Бьются ежедневно, беспрерывно; и не много их в Мартыничах, всего 50 человек, кроме мертвых и раненых, но все отборные легкие бойцы, кроме других Бердских пограничан. Когда прошла неделя, в одно утро рано встал Бей Бушателия прежде зори, пустил глашатая в войско: обувайтесь пехотинцы, на коней конники, знаменоносцы развейте знамена, сегодня ударим на Влашскую Краину и ее разгромим; когда приготовились и конница и пехота взяли ружья, тогда Бей разделил войско. Одну часть дал Хоту Мелесию, две тысячи бойцов и отдал ему Спахия с его войском и велел ударить на село Ястребы. Другое войско, Низам поставил в параде по берегу Сушицы, солдат вышиною в версту, чтобы подкрепляли Албанцев, за Низамом поставил пушки и за ними музыкантов. Двинул Бей войско на село Косичь; велика сила у Турков, все поля покрыли от реки Зеты до Сушицы, все конь к коню, юнак к юнаку, над ними веют знамена, как облака. В одно время ударили войска, Бей на Косичь, а Гасан на Ястребы, вдруг пожгли все пастушеские избы, но села сжечь не могут, потому что жители защищают пушками и ружейными выстрелами; но беда: жестокие Албанцы нахлынули, жадные голов и оружия, денег и плена и Бог знает одолеют ли, но много сделали зла. Но вот пришла небольшая помощь, 30 Браевичей все воины один как другой, с боку ударили на Гасана и Спахию и их войско, смутился Ага, думая, что их более, что собрались все пограничане, обернулся и пустился бежать, за ним Спахия и все их войско, выдали безчестные Буматлию. Но не бежит Буматлия с своими Албанцами, а нападает на границы, чтобы пожечь села, как обещал Паше. В это время подоспела другая помощь из небольшого села Чуриоца с Загорчанами и Ла-кичи славные воины, сошлось 300 человек и на Бея дружно ударили. Бой идет и падают храбрые, упала тьма Косовым лугом от частых выстрелов, от Стайницы подвинули Турок, идет гул, дерутся два часа. В третий час Сербы призвали в помощь Бога и начали стрелять в Турок. Тут полилась кровь храбрых, как дождь из облаков, много мертвых и раненых: будут матери поминать Агу, зачем пошел на Бердчан, погубил своих Албанцев. Турки уносят мертвых и раненых к Спужу, но Берчане не заботятся о своих и все нападают с ножами в руках. В это время вышел из Берчан юноша Мирко и схватил Турка Бея Насула, который был на коне и с оружием, и отрубил ему голову. Белопавличи погнали Турок, как волки струсивших овец и догнали Бушатлию на берегу Зеты, с одного берега приспели Мартыничи и стреляли на Турок, с другого лютые краичники напали на них с ножами. Тут выскочил другой юноша Кесуне и схватил Бушатлию на воинском коне и вооруженного, и счастлив был, Бей его не ранил и он отрубил ему голову, другой юноша увел его коня, третий унес его оружие. И третей выскочил юноша – Радовичь Новица и каков он! веселится его мать, на устах нет еще усов, ему только 16 лет, большего ружья не мог взять и был с одним пистолетом; он напал на лютую змию, на Чехая Булюмбашу всей Тоскании, что привел Тосков на Сербские границы. Он папал на Турка, но тот хотел ударить его саблею, юноша ушел под коня и Турок не отрубил ему головы, а он схватил его за руку и пригнул к земле и выстрелил в него из пистолета и попал прямо в лоб; упал Чехай с коня, а Новица отрубил ему его же саблею голову. Краичники сизые соколы порубили много Турецких голов, а других вогнали в Зету. В это время еще пришли 1 000 человек из Белопавличей в помощь, но уже напрасно, ибо Турки побежали и затворились в Спуж, и они воротились назад, украшенные Турецкими головами и оружием. Тут собрались все воины в одно место, три раза выстрелили вместе и похоронили своих убитых, Турецкие головы понесли в Цетин, и Цетин ими украсили, и за то получили подарки за их храбрость, серебряные медали, чтобы носить их и величаться, ибо они крыло Крайны, Крайны облитой кровью.

Текст воспроизведен по изданию: Путешествие в Черногорию. СПб. 1847

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2023  All Rights Reserved.