Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 169

Письмо Карагеоргия П. Тодоровичу об угрозе наступления турок и о необходимости усиления контингента русских войск в Сербии

1 сентября 1810 г. Варварин

Благородни господару Петре Тодоровићу здравствујте! Крајну нужду Вама јављам како Турци од Босне јесу весма насилили и, бог зна шта ће бити, без помоћи нећемо се моћи одержати. Ови граф навалио да иде једнако тамо натраг с војском, зато смо Мијајла тамо послали, а граф Цукатов умрео 1. Мијајло отуда не дође, сад сам у наивећој муки и бриги. Са ово војске ми смо овде ове Турке подапрли мало, али без још помоћи ништа неће се моћи учинити. На дрину послали смо гос[подару] кнезу Симу у помоћ, али сасма је сила турска навалила, ништа учинити не може. Него, за име бога, пишите главнокомандујушчему да би што више војске овамо одправно да би могли ову позицију узети. Да ја одавде војске помоћи пошаљем на Дрину и да би ови граф са војском овде остао до окончања ове војне. Ако не буде отуда још помоћи и ова војска око се врне натраг, веће смо сасвим пропали. Турци млоги са сви страна навалили, него сад гледајте, пишите кудгод знате за помоћ војске овамо да дође што више, зашто ако одавде помоћ на Дрину не пошљем Турци ће чак и у Београд доћи, зашто сасма је млого Турчин. Сва се Босна овамо кренула, тако Албанија и ови везир од Румелије, ако мислите да се да отечество одржимо. Сад гледајте ано не оно ће сад сасвим пропасти без помоћи и ова писма пошлите куда пишу.

Со тим остају Вас поздрављајући и от Вас фришка одговора и добра гласа очекујем, ано неби војске друге више, а Ви барем они ту позицију [186] нека узму они,а Ви са нашом свом војском ајдете овамо, од које год руке гледајте да они народ сан не пропадне.

Кара Ђорђе Петровић в[ерховпи] п[редводитегь] н[арода] с[ербскагоi

ЦГВИА СССР, ф. 14209, оп. 3/1636, св. 24, д. 12, ч. 9, л. 16 и об. Подлинник.


Комментарии

1 Граф Е. Г. Цукато в начале августа тяжело заболел и умер 25 августа. Несколько дней спустя скончался и И. И. Исаев. Для руководства боевыми действиями русских войск в Сербии Н. М. Каменский назначил генерала А. П. Засса, который прибыл в Крайово 7 сентября. Для помощи сербским повстанцам дополнительно было выделено 6 батальонов пехоты, 5 эскадронов кавалерии и полк казаков (Михайловский-Данилевский А. И. Описание турецкой войны..., ч. 2, с. 106—107). Слова «этот граф...», по-видимому, относятся к графу И. К. Орурку. Отряд под его командованием после сражения у Ясики и взятия Бани был оставлен в Сербии и пополнен.

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.