|  RSS
 
DrevLit.Ru -  -  , ,
   
<<

- .

- .. .

- . .

- . .

- .

- / . .. -. ., 1950. . 1/2. - . ., 1926 (̓ 1962). . I, . 1; ., 1927 (., 1962), . 2; ., 1908 (., 1962); . II. ., 1915, . IV, . 1; .. 1925, . V, . 1; ., 1987. . 37.

- . ., 1952. . I: ( ).

- [ . ., 1982].

- .

ATN - Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie.

CF - Catalogus Fontium Historiae Hungaricae (100-1301) / Ed. Gombos Ferenz Albin. Bp., 1937. . III; 1938. . III; 1943. . IV.

CDCM - Codex diplomaticus et commemorationum Masoviae generalis / Ed. J. Kochanowski. W-wa, 1919. . I.

Dlugossii - Joannis Dlugossii Historiae Polonicae libri XII / Ed. A. Przezdziecki. Cracoviae, 1873. . X, 1. I-IV; . XI, 1. V-VIII.

HRM - Historica Russiae Monumenta / Ed. A.I. Turgeniew. SPb., 1841. . I.

KH - Kwartalnik Historyczny. W-wa.

MGH. SS - Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Hannoverae.

MGH. SS.NS - Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, Nova series. Berlin.

MPH - Monumenta Poloniae Historica. Lwow, 1864. . I; 1872, . II; 1878, T, III; 1884. . IV; 1888, . V; 1893. . VI.

MPH. NS - Monumenta Poloniae Historica. Nova series. Krakow, 1946. . I; Krakow, 1952. . II; W-wa, 1962. . VI; W-wa, 1970. . VIII; W-wa, 1974. . VII; W-wa, 1978. . V.

PH - Przeglad Historyczny. W-wa.

PL - Patrologia cursus completus / Ed. J.P. Migne. Patrologiae latinae. Paris.

PSB - Polski Slownik Biograficzny. Krakow.

PZ - Przeglad Zachodni. Poznan.

RH - Roczniki Historyczne. Poznan.

RAUhf - Rozprawy Akademii Umiejetnosci. Wydzial Historyczno-Filozoficzny. Krakow.

SilRS - Silesiacarum Rerum Scriptores / Ed. F.W. Sommersberg. Lipsiae.

SH - Studia Historyczne. Krakow.

SRA - Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regnumque stirpis Arpadianae gestarum / Ed. J. Szentpetery. Bp., 1937-1938. Vol. 1-2.

SRP - Scriptores rerum Prussicarum. Leipzig, 1861-1874. . 1-5.

SSS - Slownik starozytnosci slowianskich. Wroclaw; W-wa; Krakow, 1962. . I, cz. 1/2; 1964. . II, cz. 1/2; 1967. . III, cz. 1/2; 1970. . IV, cz. 1/2; 1975. . V; 1977. . VI, cz. 1/2; 1982. . VII, cz. 1.

StZ - Studia Zrodloznawcze. Warszawa; Poznan.

TM - Thietmar von Merseburg: Chronik.

VMPL - Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae, gentiumque finitimarum historiam illustrantia / Ed. A. Theiner. Romae, 1860. Vol. II.

Zapiski TNT - Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Torun.

ZH - Zapiski historyczne. Torun.

 | 
COPYRIGHT 2008-2021  All Rights Reserved.