Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 156

Письмо Карагеоргия Е. Г. Цукато об окружении сербскими войсками Бани и об угрозе сербам со стороны австрийцев

19 июня 1810 г. Баня

Ваше сијателство, милостиви граф! Имам Вама јавити да сам срећно у Делиград приспео 18-га сего числа и Ваша ме писма онде застала чрез нашега курира послата, на које Вам јесам одговорио 1.

И 19-га рано јутрос з болшим числом војске пошао јесам Бањи и око пола дана приспео срећно у Бању, у час обколио, јоште начео нисам ни топовима ни пушками бити га, но овај дан данашњи разматрам овде јали штурмом јали како небуд узети крепост, и Турака у граду није млого. 200 Турака са једним топом и напоље нису изишли да се бију с нама 2. Но у овај час то разматрајући дође ми курир из Београда, од Совета народњега и од господина архимандрита и кавалера Филиповича. Како нам немилостиве гласе јављау, која писма његова Вама шаљем које ћете преко наши депутата примити и видићете како је движеније противо нас од Немаца. Ми како смо план заузели од Делиграда ни Бању, а од Бање низ Тимок у сретеније к Вам. Тако сада ми наше војске све унапредак [169] изтурамо. Јесмо у градовима само текем страже оставили, ано дођу Немци нема се ко ш њима бити, јер Немци таков план с Турцима имаду од нас градове да узму и Турком да даду. Сам се наш план поквари, нити звам или ћу тамо или овамо назад јер са двојицом бити се не можемо, морам од једнога пропасти, зато Вам сада јављам. А и то не зиам шта су наумни Немци. Они раде да нас како од вас одвоје и да каш и Ваш план покваре, јер к Вама је добро познато како су Немци с Турцима у љубави 3.

Молкм Вас покорно да из тога размотрите шта може од нас битии јавите господину главнокомандујушчем графу Каменскому да зато кам одговори како ћемо се сад владати и обдржавати. Сад сам међу овај народ изишао и сви су били кајили с нама противо непријатеља, но сада нити знам оћу ли и примити унапредак поступати, јер у сумљењу сам, нећу моћи обе стране одержати, но ће овај народ нови који примамо пропасти 4.

У Нишу се јако Турци купе на нас, али да нам сад није од Немаца могли би се с Турци лако бити. Но сад када станем војске натраг враћати у градове то ће моја велика срамота бити. Сад ни напред нити натраг.

Очекиваћу од Вас скораго одговора и совет да нам незадержано одговорите што ћемо радити. Ја мислим да ће Вам и господин архимаидрит Филиповић за то јавити да је тако.

С коим остаем с високик$ почитанием и преданостиiу, слуга покорни

Кара Ђорђе Петровић, верховни предводитељ народа сербскаго

Писато у 4 сата ноћи

АВПР, ф. ДК при главнокомандующем..., оп. 580а, д. 20, л. 170—175. Подлинник


Комментарии

1 В письме к Цукато от 18 июня 1810 г. Карагеоргий сообщал о получении известия о крупной победе русских войск, о своем намерении идти с войском к Бане (ЦГВИА СССР, ф. 170, оп. 170, св. 24, д. 669, лл. 44—45).

2 Карагеоргий со своими войсками осадил Баню, но турецкие войска из этого укрепления в августе 1810 г. выбил не он, а отряд русских войск под командованием И. К. Орурка (см. док..№ 168).

3 Карагеоргий намекал на дружественную позицию Австрии по отношению к Турции во время турецкого наступления на Сербию в 1809 г. и на постоянные усилия Австрии, направленные на то, чтобы Сербия вернулась под власть Порты, но чтобы при этом австрийский двор не лишился доверия сербского народа (Гаериловиi С1 Во]водвна и Србиа..., с. 180— 182, 189—190).

4 Имеется в виду бегство в Сербию населения из областей, находившихся под властью Османской империи.

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.