Мобильная версия сайта |  RSS
 Обратная связь
DrevLit.Ru - ДревЛит - древние рукописи, манускрипты, документы и тексты
   
<<Вернуться назад

№ 217

Письмо Карагеоргия Петру I Негошу о дислокации сербских войск

14 апреля 1807 г. Ужина

Преосвjашченеjшему особито високодостоjнеjшему господину Петру Петровиhу, митрополиту Црногорском, и нам же всеусерднеjшему здравствовати и радоватисjа о Христе желаjу!

Среhу сам имао од Ваше стране 3-го писма лицем на воскресениjе примити, кoje два се писма гласе од 19 новембра, од 26 фебруара, и именовата писма, сва у jедан крат прими чрез Ваши посланика. Из кojи писама разуме за Ваше благополучно здравиjе. Друго се паки из ньи[х] разумевам, како су наши приjательи неизказано Францозе победили, тако jecмо и више крат из Немачке стране чрез наши добри приjательа на исти начин [350] такове веселе гласе разумели, како и од Вас. Koje ми преблагом спасительу велику хвалу од свег сердца воздаjемо.

Друго паки из Ваше се писме разумевам да су наши приjательи са Отоманском Портом рат показали. То je нам одавно познато, кoje сам ja и николико крат од государа Михельсона у кратким времену и николико писма примио, кojи се данас при арманди 6yкopeшкoj дошао, кojи град при реки Дунаву cтojи; и тако чуjем да je сасвим град обколео; и ньегово намерение jecт, амо се к нами приближити жели, а такоhер и сами желаjeмо, с росиском армандом што скори састанак имати.

Ми же паки Вам обзнаньуjемо у кojeм се обхождениjу ми у будуште време находимо да велике воjне спротив некрштенинов на всех стран имамо и велико крвопролитиjе непрестано трпимо.

1. Спротив Видина, Ниша и Пазара, то jecт спротив руменли валезске силе.

2. Ужицу од сви стран умуасерили (Так в тексте) jecмо и jеднако велики огань на ньу бацамо.

3. IIoкpaj Дрине свуда нашу воjску држимо, зa кoje пa и велико помошecтвиje преко-дринскоj браhи давати морамо, jep бо су се и они возбудили наново и од нас помошествиjе изискиваjу у свачем, то jecт: у муници, и у opyжjy, а особито, наши стари воjника поучениjа и помошествиjа ради, на кoje сам принужден ньима давати и христjански род добро хранити морамо, да не би безмерно у некрштене руке у робство запали; а не само да су се они тако поjавили наново, но и више такови случала имаде. Цели Видински пашалук, такоhер Нишевачки, Лесковачки и Пазарски, и од нас толики род христjански данас у свачем помошествиjе изискуjе, jep бо нуждни и jecy. И ми, колико смо кадри, помошествиjе дajeмo, а и сами доста оскудни са свачим jecмo; jep бо и ми готовог ништо не имамо, но штогод нам од потребе jecт, морамо за скупоцене новце из Немачке узимати, и то с великим мольениjем; за кoje смо сасвим у велико сиромашество доспели, али богу захвалност, морамо чинити, и против неприjательи до последнее каплье крви крепко севладати морамо; и ниjедан не мислемо турком покорити, нити па можемо, кoje прво на бога, па друго, на Вас и на прочиjе наше приjателье осланьамо се и од Вас помошти очeкyjeмо што скориjе; jep бо смо у нужно време веема доспели. С кojим ocтajeмо ми сви Вас покорно поздравльаjуhи и Вашу свeтлyjy десницу што скориjе целиват желимо и jecмo Ваши верни у име све србске наци,

(Подписано): Црни Гeopджиje Петровиh, врховни србски комендат

АВПР, ф. ГА 1-5, 1805г., д. 1, п. 4, л. 254 и об.

Копия. Частично опубл.: Вукиhевиh М. Караджордже, кнь. 2, с. 510—511.

Главная страница  | Обратная связь
COPYRIGHT © 2008-2019  All Rights Reserved.